Craft like a fox

So it’s official: I can no longer use our recent house move as an excuse. With the housewarming well and truly over we are settled in and then some into our fabulous new home.

Those of you who follow me on Instagram/ Facebook may have seen me posting that I was feeling all Maria Von Trapp after taking down all the curtains in our house. (This was after the installation of our new blinds from Square Blinds on the Long Mile who I am very happy to recommend.)

So even though those curtains were no longer needed to dress my window I did feel a mega pang of guilt about the concept of chucking all that polycotton in a bin, even a recycling one. One curtain was immediately put to use as floor protection as I painted the kitchen. Like a complete amateur I forgot to do a before and after so I won’t be regaling you with carefully styled interior shots.

Handmade fabric box
Then I remembered this tutorial on UCreate for making fabric baskets and I thought, “It’s not curtains for these curtains after all.” I had visions of converting all that curtain into basket, forgetting it was neither today nor yesterday that I sat at my machine. Bits of three days later (I had to do a LOT of practising,  particularly the curvy bits) I am quite proud of the finished article (as long as I don’t look at the cut-out handles. At all. So I learnt something too, right?

Part of my motivation for making this was that I needed some way to display my wares at the upcoming St. Agnes CCMA Craft Fair on May 15th at which I will have a stall. My first craft fair! It popped up in my Facebook feed back in January while we were waiting to get our keys for the house and I figured I might have time. The centre is just down the road from the new gaff so I thought it might be a way to meet some folk too.  It is being run by a very interesting local organisation. They are most famous for their initiative for creating a community orchestra where both children and parents learn instruments from scratch at the same time. So if you are anywhere in the neighbourhood between 12 and 5 on Thursday 15th May pop in and have a gander. In the box above you can see a sample of my Granny square coaster and my Granny Bunting but I (will!!) have lots more bits and bobs on the day.

Hope to see you there!

Cuir ceist agus tosnóidh comhrá

I was recently commissioned to take on the Technology section in the Irish Language Lifestyle Magazine Website, Beo. Here is my first article which was originally published in Beo.

Ag teacht abhaile dom ó Gradaim na mBlag i gCorcaigh, pócaí go breá ach cloigeann tinn orm, d’éirigh liom roinnt machnaimh a dhéanamh ar blagadóireacht agus cúrsaí ghnó. Ba spéisiúil éabhlóid an gradaim ghnó i measc na ngradam ó gur thosaigh sé mar Ghradam don Bhlagadóir Ghnó is Fearr ach i mbliana d’athraigh an teideal go dtí An Blag Comhlachta is Fearr. Is léargas ar leith é seo ar borradh na mblag comhlachta in Éireann fiú le bliain anuas. Is é sin le rá tá borradh tagtha ar na comhlachtaí atá ag úsáid blaganna mar lárchuid dá stráitéis ghnó.

Chun an fhírinne a scríobh ní ró-mhinic a bhíonn an t-ábhar sin i bhfad ó bharr mo chloigeann, tinn nó eile! Táim faoi láthair ag obair do chumann gnó Éireannach agus machnamh á dhéanamh agam chuile lá ar na bealaí is féidir an t-idirlíon a úsáid mar uirlis ghnó. Táim ag obair ní ach go háirithe le grúpa oibre ar an meáin sóisialta agus machnaimh, plé, ceardlainne agus tuairiscí á dhéanamh againn ar an gcás ghnó do na meáin soisialta. An feiniméan is mó spéise liom faoi dul chun cinn an ghreasáin ó thaobh gnó de ná don chuid is mó is iad na tomhaltóirí atá chun tosaigh ar na gnólachtaí. Tá corporáidí móra ag tabhairt cuirithe do bhlagadóirí, líonroirí soisialta agus fiú giolchairí (“tweeters”) teacht chun labhairt leo faoina bproifíl ar líne, na huirlisí a úsáideann siad, an méad ama a chaitheann siad agus conas ar thóg siad a líonra. Tá na corporáidí proifisiúnta ag labhairt leis na saineolaí “amaitéaracha” seo chun tuiscint níos mine a fháil ar an réabhlóid cumarsáide seo. Cúpla bliain ó shin ba leor suíomh greasáin cúpla leathanach nach mór cosúil leis an ábhar margaíochta clóite a bhí ag an ngnó cheana. Ach anois tá domhain nua ann ar line, áit a bhfuil an-chuid le tuilleamh ag an té atá cróga.

Is é cumarsáid atá mar bhunús an domhain nua cróga seo. Leis an ábhar margaíochta clóite bhíodh an cumarsáid ag gabháil treo amháin i gcónaí. Do mhórmhór comhlachtaí in Éireann, cuma cé chomh mór is atá siad, creidtear gur mar seo a leanann cúrsaí. Ach ní gá ach cuardach a dhéanamh ar Google, Facebook, BeboIGOPeople agus gheobhaidh úinéirí na ngnólachtaí seo amach go bhfuil comhrá ar siúl cheana faoina dtairgí agus seirbhísí, agus maith nó olc, leanfaidh an comhrá sin cuma má tá inchur acu ann nó muna bhfuil. Nó b’fheidir go bhfaighfidh siad amach nach bhfuil oiread is focal amháin scríofa futhú ar líne agus is measa sin i bhfad fiú ná gearáin. Dóibh siúd ar a dtugtar anois dúchasaigh digiteacha, daoine idir aois 15 agus 25, is é an t-idirlíon an chead pointe eolais agus teagmhála dóibh. Muna bhfuil daoine ag scríobh faoi do chomhlacht agus dá bharr ag nascadh chuig do chomhlacht ar líne teipfidh ort nuair a déanann saoránaigh an domhain úr cróga cuardach ort ar líne. Titfidh an comhlacht síos, síos an rangú agus ardófar iad siúd atá ag plé an comhlacht céanna ar a mblaganna maith nó, dia ár shábháil, olc. In Éireann, toisc braiteoreacht ghnólachtaí léimt isteach san uisce fiorúil agus an rud go bhfuil torthaí logánaithe ag Google ní ach go háirithe tá an contúirt seo méadaithe.

Dar liomsa sin ceann de na difríochtaí is mó atá ann idir an ghreasáin agus aon meáin eile a chuaigh roimhe. Tá cumarsáid mar bhunús ann ní ach go háirithe le seacht mbliain anuas. Agus tosnaíonn an cumarsáid sin go minic le ceist agus cuirtear an cheist sin le Google (I mí na Samhna 2008 thosnaigh 70.8% de na cuardach idirlíne ar Google). Muna bhfuil do chomhlacht le feiceáil mar fhreagra ar an gceist sin, caillfidh an chomhlacht amach. Rachaidh an easpa láithreachta i bhfeidhm níos mó is níos mó mar is é seo domhain na ndúchasach digiteacha áit nach mbeidh leathanaigh buí le fáil amach anseo.

Fiú an t-ábhar a diúltaíonn cumarsáid tógtar anois é agus déantar meascán nó “mash-up” an Bhéarla dhó fud fad an ghreasáin. Ar líne tá cearta freagartha ag an té a breathnaíonn ar aon suíomh, físeáin, cód fuaime, ábhar, íomhá, learáid gur fiú é. Níl tada digiteach ar domhain go bhféadfaí a chur ar fáil mar rud uathúil, mar aonad ann féin. Fiú má déantar iarracht acmhainní ganna a dhéanamh de acmhainn digiteach agus é a chosaint ó dháileadh agus athrú tá daoine ar líne agus níl faic níos gaire dá gcroíthe ach cosant na hacmhainne sin a bhris agus an acmhainn a scaipeadh fud fad an ghreasáin má’s féidir. Is cuma cad a cheaptar faoi dleathachas an ghnímh, is cumarsáid atá ansin freisin. Cumarsáid idir corporáidí agus a dtomhaltóirí.

Ach ní hacker mise, fiú níl aon spéis agam ann. Ligeann an ghreasáin dom mo shrutha cumarsáide a leathnú amach thar a mar a d’fhéadfainn riamh roimhe seo. Mar sin agus mé ag scríobh don iris seo don chéad uair ba mhaith liom cuireadh a thabhairt daoibh a léitheoirí. Níl i mo chuid alt anseo ach tús comhrá. Má tá fonn oraibh é a leanúint liom ar líne is féidir teacht orm ar mo bhlag, ar Twitter, ar LinkedIn, ar IGOPeople, nó ar FriendFeed. Agus cuirim fáilte riamh comhrá i nGaeilge ar ndóigh!

Foilsíodh an t-alt seo ar dtús i mBeo Márta 2009.