20 bliain ag fás – apparently.

This week was quiet hectic, kicking off with my 20 year school reunion on Friday. Yes I know I don’t think so either 😉 Although I did stay out until 4am I was sensible with the demon drink and felt fine for the next big do on Saturday. My father in law turned 80 last week so we all got together for food, drink, music and song. It was fabulous! But I really felt all the excesses for the rest of the week. Hmmm maybe it is 20 years since I was in school… Still haven’t learnt a thing about being sensible. Hurrah! Many of my in-laws are amazing musicians. Some of my readers will have heard them at our wedding no doubt. I think between my family, my in-laws and the Outlaws we probably cover the whole gamut of musical styles. So on Saturday, I sang my version of this amazing song, The Book of Love by the Magnetic Fields. It has a strong resonance for me because I first heard it on Valentine’s Day last year. This was an especially difficult time for my in-laws but I knew they would appreciate this song with its down-to-earth romanticism. It’s bitter sweet for me. Here is Peter Gabriel singing it live and lovely.

Music may be the food of love but we’re here to talk actual food so excuse the slight diversion but I like to share many things.

Friday

Lunch: Gnocchi with pesto – I needed a good carbie lunch that I knew they would eat as Fridays are shaping up to be a super busy afternoon too. Nipper 1.0 had his first choir practice in the city centre so I had to keep everyone going for that. To keep crankiness at bay I also brought along Babaduck’s Amazing Star bars (kind of swanky rocky road) and Wellington Splats (my squares that had gotten battered on their travels.)

Dinner: Pizza as usual. Well I went out for dinner with my old school chums. I had a delicious but very garlicky broccoli pasta dish in Marios in Ranelagh. I probably hadn’t been there for about 20 years either!

Saturday

Lunch: Bagels with choice of filling on the hoof before hitting the road.

Dinnner: Pops’ bash with goodies galore.

Sunday

Lunch: We weren’t 100% sure where we’d end up for lunch but due to certain so-called being incapacitated we left early-ish. We stopped en route to Dublin at The Tap, a place, I’ve been watching develop over the years driving up and down. The drive is too short to justify a stop but I was starving so we stopped off and had a lovely lunch. An unusual spot where the kids found much to amuse themselves. Apart from the too-tall glasses that restaurants seem to always give to kids and which they always then spill they were also very kid-friendly.

Dinner: Bolognese from the freezer. I love my freezer as I was now officially exhausted.

Monday

Lunch: Hot dogs which are one of the nippers’ absolute favourite lunch options. Why do I bother…?

Dinner: Chicken and couscous – this title doesn’t really do this amazing dish justice. I absolutely will post this recipe as it is a favourite with the family.

Tuesday

Lunch: Leftover chicken and couscous for some and I honestly can’t remember what the others had.

Dinner: Pasta with roasted brocolli – this was only grand. It was a bit dry so I ended up larruping olive oil on the finished dish thus over-riding any “skinniness”.

 Wednesday

Lunch: Whole wheat pasta with oven dried and garlic sauce

Dinner: Candied pork with sweet potato wedges and green beans

Thursday

Lunch: I had soup from the freezer. PB &J on the hoof for everyone else as we dashed about.

Dinner: Roast trout & little taters with carrots. This fish dish was a hit. I’m getting there!

Friday Pizza

Exercises, exercises, we must do our exercises

Now that I’m feeling a little more energetic I’ve been trying out a few exercises. A friend recommended this video which is good and totally do-able. The fact that another new mum recommended it is a bonus. Also note that the video is 9 mins long and after a 6 hour labour that’s like so easy, right?!

However I also really like this one because it allows me to exercise with Nipper 3.0 in the morning after we walk back from the school. It’s kind of difficult to do those push-ups with someone laughing in your face though!

As a friend on Twitter said you also want to be careful about the timing of your exercise with baby:


I’m also heading along to a kettle bells class which is run in a park nearby by a dad from the school. I’ll give it a go and take it very easy but I sat in on a class today and it looked like I should be able to manage it especially as the exercises built up in stages. I like to exercise in a class because I find it far more motivating. I had seen this class taking place on my way to and from work and the school. The fact that it takes place outdoors really appeals to me. I’ll let you know how I get on!

Ná déan olc

This is my column for the May 2010 edition of Beo! In it I write about YouTube which had recently celebrated its fifth anniversary. I write in particular about the issues around copyright, artists’ fees & privacy that YouTube has brought into focus in its short life.

Bhí íonadh orm nuair a chuala mé an tseachtain seo chaite go raibh YouTube ag comóradh cúig bliana ar an bhfód, fód an idirlín! Bhí ionadh orm toisc nach cuimhin liom, roimh YouTube,  cén áit a bhfuair mé físeanna de chait ag canadh is cailíní beaga ag déanamh aithris ar Beyoncéataispeáint de radharc as Return of the Jedi, fráma ar fráma, déanta le Lego. Is fíor dóibhsean a deir go líontar gach folús!

Cheannaigh Google an feidhmchlár gréasáin óg seo mí Dheireadh Fómhair 2006. D’íoc siad $1.65 billiún ar an gcomhlacht. Tá físeán lucht a bhunaithe le feiceáil, Chad Hurley agus Steve Chen, is iad ag fógairt na nuachta seo le comhphobal YouTube. 

D’fhoilsigh Nicolas Carr ‘The Big Switch’ sa bhliain 2008, leabhair a rinne comórtas idir stair na haibhléise agus fás an idirlín. Mar chuid den phlé ann, déanann sé cur síos ar an bhfíseán seo de Chad is Steve. Tá gangaid i bhfocail Carr nuair a scríobhann sé faoin mbealach a dtugann Chad “kings” ar YouTube is Google. Dar le Carr, ar nós rí ar bith, ba chóir do Chad is do Steve a bheith níos umhaile os rud é gurbh iad a “ndaorchlann“ a chur na corónacha ar a gcloigne beannaithe. Murach pobal YouTube, (lena bhfuil siad ag gabháil buíochais sa bhfíseán seo, déanta na fírinne), ní bheadh YouTube ar bith ann. An fhadhb atá ag Carr leis seo ná an easpa tuisceana, dar leis, a léiríonn na ríthe óga ar an gcaidreamh seo idir YouTube is a pobal. Is gráin leis go bhfuil an bheirt seo ag gáire faoi $1.65 billiún a fháil de bharr oibre is cruthaitheachta daoine eile.

B’fhéidir go bhfuil pointe aige. Ní eisean amháin a bhí buartha faoin bpósadh seo agus an spré a chuaigh leis. Bhí úinéirí cearta físe buartha toisc fonn fadseasta Google eolas uile an domhain a chur ar fáil do chách saor in aisce. Conas a chinnteofaí go bhfaigheadh siadsan gur leo cearta an ábhair íocaíocht ar na cearta céanna? Don duine aonair, don bhfógraitheoir nó do mhargaitheoir nó réalta éirítheach, b’fhéidir gur chuma, ach do na comhlachtaí ceoil, scannáin is teilifíse, ba dheacracht mhór é. Maireann ceist cóipchirt go dtí inniu féin gan aon réiteach ceart, nó i ndáiríre, réiteach sibhialta. Ar ndóigh ní YouTube amháin a chruthaigh nó a bhuanaigh an fhadhb ach, leis an tosaíocht a thugann Google do fhíseáin i dtorthaí cuardacha, is beag brabhsálaí idirlín nár bhain úsáid as YouTube.

Is Réidh le Cách Stiall den Duine Eile

Ar bealach sin ceann de na fáthanna a cheapaim go bhfuil pointe ag Nicholas Carr. Tá cultúr cruthaithe ag teicneolaíocht atá ag déanamh dochar airgid dúinn ar fad dar liom. Cultúr atá ag súil le gach rud saor in aisce ach a ghlacann le fógraí ar chuile rud faoin spéir. Tháinig an t-idirlíon céim ar chéim as tograí taighde ag gabháil siar go lár an 20ú haois. Bhí paisean, fiosrachas agus mórtas acadúil ag baint leis an obair a ghin an t-idirlíon is teicneolaíochtaí eile. Sa leabhar ‘Outliers’ le Malcolm Gladwell, cíorann sé an nós go caithfear 10,000 uair a chur isteach in aon cheird chun teacht ar an saineolas, bíodh sé sin ar an ngiotar, an piano nó i sampla amháin atá aige, ag clárú ríomhaire. Sa sampla aige, déanann sé cur síos ar an méid ama a chaith Bill Gates óg ag obair ar ríomhaire. Mar chaitheamh aimsire, istoíche, nó tráthnóna Dé hAoine. Ar luaigh mé go bhfuil duais don té a thagann aníos le focal Gaeilge ar “nerd” dom?

Ba thogra ollscoile Google a chruthaigh Larry Page is Sergey Brin mar chuid de chéim dhochtúireachta. Ní dóigh liom go raibh siad ag smaoineamh ar ghnéithe cosúil le ‘paid search’ nuair a chaith siad snab an choinnill airneáin i Stanford.  Bhí an bheirt acu paiseanta faoina n-ábhar ach ní raibh siad ag súil go nginfeadh a gcuid oibre ceann de na comhlachtaí is tábhachtaí sa 20ú haois. Éascaíonn na teicneolaíochtaí seo scaipeadh an ábhair ach níl sé soiléir go gcruthaíonn siad saol níos cóire ina bhfuil an saibhreas a thuilltear roinnte ar chách a chruthaigh an saibhreas céanna.

Ré Mheath an Phríobháideachais

Tharraing YouTube solas ar ceisteanna i leith príobháideachais freisin mar, cosúil le teicneolaíocht uile Greasán 2.0, tá gnéithe sóisialta ag baint le YouTube. Is féidir líonra a chruthú air, trácht a scríobh faoi fhíseáin agus síntiús a ghlacadh le húsáideoirí ar leith. Bí cinnte go bhfuil Google ag bailiú an eolais seo ar fad. An buntáiste ná go bhfeicfidh tú físeáin nua atá cosúil leis an ábhar a thaitin leat cheana. An míbhuntáiste ná ní fios duit an bhfanfaidh na téarmaí is na coinníollacha mar a gcéanna i gcónaí. Ach do na dúchasaigh digiteacha, is réidh a roinnfidh siad mianta agus sainroghanna pearsanta leo chun greim a fháil ar an tairiscint is nuálaí.

Ach le físeáin, tá priobháideachas de shaghas eile i gceist. Nuair a tharraingítear fís cé leis an fhíseán sin? An leis an té atá ann nó an leis an té a tharraing é an físeán? Cás amháin atá an-cháiliúil ar YouTube agus a luaigh an t-údar Daniel J Solove ina leabhar ‘The Future of Reputation: gossip,rumor & privacy on the internet’ (ar fáil ar líne) ná cás an ‘Star Wars Kid’. Rinne déagóir fís de féin ag troid le “light saber” mar dhea. Ní raibh sé ró-scafánta ar a chosa, bhí sé ramhar, rinne sé gleo aisteach. Tháinig gasúir eile sa scoil ar an téip is chuir siad ar líne é. Is é ceann de na físeanna is mó spléachadh ar YouTube é, ach níor chuardaigh sé an clú seo. D’fhág sé scoil de dheasca na maistíneachta a tharla chuile lá ann agus tá sé faoi chúram síciatrach. Shocraigh a thuismitheoirí cás dlí a troid le tuismitheoirí na ndéagóirí a chur an físeán ar líne. Cé go raibh mé ábalta teacht ar an uafás ábhair ina leith, ní raibh mé ábalta teacht ar oiread is focal amháin ó Google féin i leith an scéil seo. Bhí siad sásta an t-ardán a thabhairt dóibh siúd a bhí ag magadh faoin gceatán bocht seo, ach an dóigh leat go gcreideann seisean, nó a mhuintir atá ag tacú leis, mana Google, “Do no evil.”