Ceacht foghlamtha Táimid bogtha isteach le mo thuismitheoirí; tá an Tóstal (nó an beo-bhlag seo buíochas leis an Imeall) thart ach tá mí eile coláiste agam: níor chóir mar sin a bheith ag súil le mórán ón suíomh seo go fóill. Brón orm ach ní de bharr leisce é ach a mhalairt!
Céard é an ceacht a d’fhoghlaimíomar le déanaí? Nuair atáthar ag cur bhur dtroscán, bhur soithigh agus bhur ngiúirléidí uilige i stóráis bí cinnte an DVD deireanach ar a bhí tú ag breathnú a bhaint amach as an seinnteoir DVD. Doh! Bheul ar a laghad táimid le Screenclick.com, rud a chiallaíonn nach gearrfar aon fíneáil orainn… Agus tá siad fós ag cur dioscaí chugainn. Fuaireamar “Capturing the Friedmans” inné, scannán a bhfuil Himself an-amhrasach faoi. An bhfuil sé feicthe ag éinne?

Maidir leis an leanbh, ag ciceáil leis nó léi anseo a fhad is atá mé ag scríobh.

A lesson learned We have moved in with my parents; the Tóstal (or this live-blog thanks to an tImeall ) is over but I have about another month of college so don’t expect much. I am sorry: it’s not because of laziness: the exact opposite in fact!
So what’s the lesson we recently learned? When putting your worldly possessions in storage make sure to remove the last-watched DVD out of the DVD player. Doh! Well at least our membership of Screenclick.com means that we are not being fined… And they are still sending us DVDs. We got “Capturing the Friedmans” yesterday which Himself is a little iffy about. Anyone seen it?

With regards the nipper, gving it loads while I type.

Have a comment? Have at ye!