Fuinneog oscailte? Tá Microsoft Windows XP ar fáil i nGaeilge. Cuirfidh mé grab suas amárach go bhfeicfidh sibh é. Cheapaim go ndéanadh sé níos mó maitheas don earnáil dá dtabharfadh comhpháirtithe Microsoft níos mó tacaíocht do bhogearraí foinse oscailte agus saor in aisce ar nós Linux, Opera/ Firefox agus OpenOffice.org. Is céim chun tosaigh don teanga ach tá deis caillte don earnáil a bhfuil a dhóthain deacrachtaí acu ó thaobh airgeadú de.

Open Window? Microsoft Windows XP is available in Irish. I’ll post a grab tomorrow so that you can see it. I think it would have been better for the sector if Microsoft’s partner’s had given more support to open source and free software like Linux, opera/ Firefox and OpenOffice.org. It’s a step forward for the language but it’s a missed opportunity for the sector who have enough difficulties with funding as it is.

Windows XP – As Gaeilge – Microsoft Ireland

Have a comment? Have at ye!