Numero Úna Tá mé díreach tar éis lón íontach blasta a bheith agam i gCaife Úna, an caife nua in íoslach na Comhdhála ar shráid Chill Dara. Bhí stobhach agam agus tóirtín úill AGUS uachtair. Agus anois beidh néal codlata agam. Chomh lán…
Osclaíonn sé don phobal ar an Luain – buail isteach.

Numero Úna Just had a really tasty lunch in Caife Úna, the new cafe in the basment of An Chomhdháil on Kildare St. I had stew followed by apple crumble AND cream. And now I’ll have a nap. So full….
It opens to the public on Monday – knock in.

Have a comment? Have at ye!